Tekniska förutsättningar

Tekniska förutsättningar

Vi rekommenderar och gör tester med flera webbläsare och operativsystem för åtkomst till Region Uppsalas externa tjänster, andra kombinationer kan också fungera.
För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC-leverantörs support eller din lokala it-support. MSI IT-support ger telefonrådgivning under kontorstid kring de tekniska förutsättningarna.

Cosmic har inte stöd för svenska tecken i datornamnet(åäö). Om så är fallet byt datornamn på den lokala datorn.