Driftinfo

Driftinformation

Från den 15/1 2020 byter Region Uppsala programvara för SMS och MobilAPP inloggning i portalen.
SMS kommer att vara standard SMS med avsändare LUL-Auth.

För användare som ansluter med MobilAPP kommer de gamla apparna att fungera men om man behöver uppdatera eller vill byta till den rekommenderade appen finns det en självbetjäningsfunktion för detta.

Kontakta IT-supporten eller er lokala IT-samordnare vid behöv.