Region Uppsala programportal

Välkommen till Region Uppsalas programportal


Det är problem med videomöten i programportalen när man använder sig av Skype for business. Arbete pågår för att lösa problemet.
Störningen påverkar även videosamtal i Cosmic som sker via programportalen.
Det finns nu en instruktion (se meny till höger) som måste följas i samband med att man ska köra videomöte i portalen.Läs svar på de vanligaste frågorna och instruktioner till höger i listan.

Välj inloggningsmetod nedan: